Spoločnosť Berbak zabezpečuje komplexné služby. Spolupracujeme s Rozvojovými Regionálnymi Agentúrami, Miestnymi Akčnými Skupinami a Klastrovými organizáciami.